ผลิตภัณฑ์ของ Hillstone

ประกอบด้วยโซลูชั่นด้านความปลอดภัยที่หลากหลายสำหรับองค์กรและเครือข่ายศูนย์ข้อมูลรองรับการใช้งานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ, เสมือนหรือในระบบคลาวด์ การป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องไม่เพียง แต่ป้องกันขอบเขตดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครือข่ายภายในลงไปสู่เครื่องเสมือนแต่ละเครื่อง เลือกโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด

 

Hillstone Network ได้รับการยอมรับในคู่มือตลาด Gartner ประจำปี 2020 สำหรับการตรวจจับเครือข่ายและการตอบสนอง (Network Detection and Response) ด้วยโซลูชั่น Server Breach Detection System (sBDS)