บริษัท เทคไตตัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด ก่อตั้งในปี 2551 (ชื่อเดิม โกกรีน ซีเคียวริตี้ ดิสทริบิวชั่น) เป็นหนึ่งในเครือ TECH TITAN Group ซึ่งมีบริษัทในเครืออยู่ที่ประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงค์โปร, เวียดนาม, ออสเตรเลีย และประเทศไทย โดยเทคไตตันฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคสเปอร์สกี้สำหรับองค์กรยาวนานมากว่า 10 ปี บริษัทเทคไตตันฯ ยังได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์ทางด้านซีเคียวริตี้ชั้นนำของโลกทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อจัดจำหน่ายผ่านคู่ค้าให้แก่ลูกค้าทุกภาคส่วน, ทั้งภาครัฐ, ธนาคาร และองค์กรทั่วไปตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ทั่วประเทศ โดยบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการให้บริการหลังการขายโดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญในสินค้านั้นๆ พร้อมทั้งมีการจัดอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้าและลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯยังคงมีพันธะกิจในการจัดหาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเสริมความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง